Z hlediska bezpečnosti nám jde o co nejmenší počet úrazů, které by přerušily průběh akce.

Výtažek z pravidel MPP 2014. Nelze než plně souhlasit. :)

Způsoby boje

Zásahové plochy

Rozšířené - celý trup (i zadek), ruce od ramene až po zápěstí, u nohou (od zadku) až po kotníky,
hlava, krk ani rozkrok jsou zakázány, takže neplatí (ale potěší).

Druhy bojů a něco k pravidlům

Klasická dřevárna - lehké kostýmy, lehký a rychlý styl boje.

Při zásahu do platné zásahové plochy zásah platí.

Při zásahu do platné a zároveň i neplatné zásahové plochy zásah platí.

Při zásahu do platné a zároveň i zakázané zásahové plochy zásah neplatí.

U neplatných a zakázaných zásahových ploch platí, že: Útočník nesmí tyto plochy záměrně zasahovat a obránce jimi nesmí záměrně krýt.

Všechny platné zásahové plochy jsou rovnocenné. Platný zásah vám odebere jeden život.

Jakmile dostanete zásah ihned nahlásíte a pravdivě oznámíte zbývající počet životů. To musíte udělat i kdykoliv na požádání protivníka.

 

Jak bojovat

Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Žádné šmrdlání!

Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou.

Topora zbraní (sekyra, kladivo) nezpůsobují zásah.

Zásah šípem platí pouze bambulí a pokud se šíp zastaví o protivníka.

O platnosti zásahu rozhoduje zasažený.

Zásahy vedené současně několika protivníky se sčítají.

Při souseku (vzájemný zásah do cca 1 vteřiny) jsou zraněni oba soupeři.

 

Při boji se nesmí

Používat jakékoliv formy fyzického útoku, údery rukou, kopy, údery hlavicí zbraně, podrážení nohou, povalení, chytání a držení protivníka, páky, zápas, zablokování čepele cizí zbraně vlastním tělem (a následné ušmrdlání krátkou zbraní) a cokoliv, kdy dojde ke vzájemnému kontaktu těl bojujících.

Chytat zbraně za čepel či za ostří, chytat protivníkův štít.

Bodat nebo naznačovat bod (kromě boje s kopím).

Zatlačovat během boje protivníka do nebezpečného terénu.

 

Při boji se smí

Zachytit předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče či topor zbraně. Povolená doba držení jsou max. 3 sekundy. Vhodné pro zkušené šermíře.

Nabíhat štítem do štítu protivníka, ale jen mezi domluvenými lidmi, a v případě, že to umíte = aniž by jste zranili sebe, soupeře nebo ostatní kolem. BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY JE TATO TECHNIKA ZAKÁZANÁ!

 

Bezpečnost

Při boji musíte stále hlídat záda svého protivníka a v případě hrozící kolize souboj přerušit.

V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy, krku či slabin) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj!

V případě zranění protivníka mu musíte ihned poskytnout potřebnou pomoc a přivolat zdravotníka.

Na nebezpečných místech je boj všeho druhu zakázán!

 

Smrt

Při ztrátě posledního života – stav 0 životů – umíráte.

Mrtvola padá na zem, v případě nevhodného terénu nebo probíhajícího střetu může poodejít o kus dál, ale u toho zřetelně dávat najevo, že již nežije (zbraň držená za ostří nad hlavou, ruka položená na hlavě, případné výkřiky „jsem mrtvý“ na dorážející protivníky).

Kdo poruší tato pravidla boje může být dle závažnosti prohřešku (nebo jeho opakování) a rozhodnutí organizátorů z akce vyloučen, případně potrestán jiným rafinovaným způsobem.Kekel nebo-li Šatrh

..povinné bezpečnější vybavení - helmy, batvaty, prošívanice, kroužkovky. Povolený brutálnější styl boje, akce bývají označeny předem. Pravidla budou doplněna.

Zbraně

U akcí se nebudou až tak hrotit jednotlivé rozměry a nadlimty délky nebo váhy. Řešíme především bezpečnost, takže pokud si myslíte, že s jednoručním mečem 110cm budete obratní, je to vaše věc. Budou tu jen doporučení, co se týkají bezpečnosti a minimální hmotnosti, aby jsme nemuseli řešit ultralighty.


Dýky a jiné krátké zbraně do 40-ti cm
minimální hmotnost neřeší se, doporučené měkčení

Tesáky a kratší zbraně do 60-ti cm
minimální hmotnost 0,5kg, vyvážení se neřeší (nebo spíše je zbytečné), povinné měkčení

Jednoruční zbraně
minimální hmotnost 0,5kg, vyvážení minimálně 10cm od záštity, povinné měkčení

Jednoapůlruční zbraně
minimální hmotnost 0,65kg, vyvážení minimálně 15cm od záštity, povinné měkčení

Obouruční zbraně
minimální hmotnost 0,8kg, vyvážení minimálně 15cm od záštity, povinné měkčení

Dlouhé zbraně
kopí, píky, halapartny - Ohebná-měkká špička (alespoň 20cm) nebo měkčená úderná plocha + 40cm od ní k rukojeti bezpečnostní měkčení proti nechtěnému úderu, maximální velikost do 3 metrů, doporučená délka do 210cm - líp se s tím manipuluje

Kombinace zbraní
Jakékoliv dvě zbraně libovolné délky s měkčením - délka kombinace není omezená

Střelné zbraně
luky, kuše a jiné palné zbraně - nátah do 15-ti kg (33 liber), nebo 150N, špička střely musí být minimálně 5cm široká a měkčená z důvodu bezpečnosti (zásahu do oka).
Organizátoři si vyhrazujou právo při kontrole zbraní před bitvou rozříznout náhodný šíp, aby se zjistilo, jestli je vyroben správně. Střely budou testovány na majiteli.

Vrhací zbraně
povinné měkčení, minimální váha 200g - nepřitel by měl cítit, nebo aspon slyšet, že ho něco zasáhlo

Štíty
minimální hmotnost 0,6kg. Kruhové 60 cm v průměru a 60×50 obdélník, při nadlimitu pošlete mail dopředu kvůli schválení.


Na každé akci budou povolené určité typy zbraní, blízké specifikace se dozvíte přímo na stránce akce.
Nevhodné zbraně budou označeny a zabaveny po dobu akce. Po skončení si je můžete vyzvednout zpět.
Na akcích s lehkými kostýmy myslete na bezpečnost.
Zvláštní zbraně: fantazii se meze nekladou, a proto jestli budete mít někdo nápad nebo nějakou zvláštní zbraň a nejste si jistí schválením, pošlete dopředu mail s fotkou a údaji (míry, váha, vyvážení, síla nátahu) a bude zhodnocena předem.

Kostýmy

Člověk nebude do hry vpuštěn bez herního tématického kostýmu.
Na stránce každé chystané akce budou tipy, jak by kostým mohl vypadat. Jde o zachování tématiky, takže bude vyžadována minimální úroveň kostýmu.
Nebude penalizace za nedostatečný kostým v podobě méně životů (např 1 život). Bez dostatečného kostýmu nebudete do hry vpuštěni.

Za kostým bez jakékoli zbroje jsou 2 životy. Krásné hadry zbroj nenahradí.

S koženou zbrojí (plus samozřejmě dobrý kostým) jsou to 3 životy.

A 4-5 životů má zbroj kroužková a plátová, nebo velitelé, kteří byli vybrání předešlou domluvou s organizátory


Pravidla tábora

Ohniště se mohou dělat jen na místech, která povolí organizátor. Před kopáním ohniště tedy vždy kontaktujte orga. Na bitvě bude počet ohnišť omezen, tak počítejte s tím, že ne každý bude mít před stanem svůj vlastní oheň, předpokládaný počet je kolem pěti, uvidíme, kolik bude lidí.

Jak bezpečně dělat ohniště snad všichni ví – jáma, kameny okolo a hlavně při odjezdu bude ohniště zahlazeno, jako by tam nikdy žádné nebylo.

Kouření je povoleno, ale běda všem, kdo nechají v lese jeden jediný nedopalek nebo cigaretu nezahasí pořádně. Kontrolujte se prosím navzájem, nejsme mimina, ale taky nechceme, aby les lehl popelem.

Alkohol si libovolně popíjejte v pátek večer, ale buďte tolerantní a kolem půlnoci přestaňte řvát a nahlas zpívat, ať se ti, co chtějí být na bitvu svěží, mohou v klidu vyspat. Do bitvy ale půjdou všichni střízliví. Kdo bude viditelně ožralý, nebude se účastnit bitvy a nemá nárok na vrácení registračního poplatku! Během bitvy prosím, nepijte alkohol. Nechte si to na sobotní večer po bitvě, tam chutná nejlíp!

Odpadky vyhazujte do připravených pytlů, nebudou-li stačit, vyzvedněte si je u orgů.

Vyměšujte prosím co nejdále od tábora a herního území a váš výtvor zahrabte, zakrejte, nechceme, aby les vypadal jako minové pole.

Dodržujte zásady bezpečného sexu a nerušte ostatní svým hekáním a řvaním. HroBeSo se klidně může dělat jako pobitevní program..

A vůbec, chovejte se jako lidi a ne jako hovada. Kdo bude dělat rotyku, chovat se sprostě k ostatním, mlátit ženy, znásilňovat panny, okrádat ostatní, zapalovat les, prudit orgy a tak všelijak podobně, bude ztrestán Ogarem a nebo jiným hovadem a bez milosti pojede domů v jakoukoli denní či noční hodinu.