Pravidla

Bojuje se replikami zbraní se dřevěným jádrem a vrstvou měkčení z jekoru. Povolené zásahové plochy jsou celé tělo vyjma obličeje, krku a rozkroku. Jsou povoleny kontaktní techniky jako navalení štítem, úder pěstí do helmy. Mezi zakázané techniky se řadí kopy a úder hranou štítu.


 

Pravidla pro boj v aréně:

Souboj řídí ŠÉF ARÉNY (GRAD).
Boj začíná jeho zvoláním SHABRAK a končí anebo je přerušen pokřikem PUZGH.
Šéf posuzuje i sporné momenty a konzultuje stížnosti bojujících, případně nechá rozhodnout hlas lidu.
Šéf arény také provádí kontrolu zbraní před každým soubojem.
Každému zápasu také přihlíží POČÍTAČI ZÁSAHŮ.
SOUBOJ trvá 60 vteřin.
Vítězem se stává ten, který soupeři zasadí více smrtelných zásahů neboli ZÁŘEZŮ.
Povalí-li protivníka na zem či ho vystrčí z arény, dostane 3 body.
Pokud se soupeři dostanou do "klinče", mají 3 sekundy na využití této výhody – buď vystrčí soupeře z arény nebo ho složí na zem. Po třech sekundách se souboj přeruší a bojovníci začnou znovu.
Je povoleno jedno přerušení souboje při ztrátě zbraně a jedno pro úpravu vybavení. Ovšem ztratí-li zbraň podruhé, prohrál kolo. Zápas se přeruší, až když štít či zbraň dopadne na zem.
Zářezy posuzují počítači zásahů a výsledek oznámí Gradovi. Při rovnosti zářezů se souboj prodlužuje o 15 vteřin.
Utkání dvou bojovníků vyhrává ten, který zvítězí ve dvou kolech / soubojích.
Povolené ZÁSAHOVÉ PLOCHY – celé tělo mimo obličeje, krku a rozkroku.
Povolené ZBRANĚ – repliky zbraní opatřené měkčením – štít, jednoroční zbraň.
Povolené KONTAKTNÍ TECHNIKY – navalení štítem, úder pěstí do helmy.
ZAKÁZANÉ TECHNIKY – kopy, údery hranou štítu (2x má právo Grad přerušit a upozornit na útoky štítem, po třetím upozornění šampion prohrává kolo), páky a jiné styly boje (kráva v magi, hospodská rvačka).
Každý účastník turnaje musí mít MASKU minimálně na zahájení (týká se nelidských ras).
DOPORUČUJEME mít v aréně kvalitní přilbu s dobrým krytím tváře (nánosník, nákrčník) a dobrou prošívanici.